autoškola macháček
 • banner01
 • banner02
 • banner03
 • banner04
 • banner05
 • banner06

Typy výcviků - řidičák na motorku a auto

Naše autoškola v regionu Praha nabízí možnost získat řidičský průkaz na osobní automobily i motocykly. Výcvik zajišťujeme pro následující skupiny: AM, A1, A2, A, B. Pokud máte zájem o výcvik v některé z těchto skupin, zavolejte nám: 603 829 731 nebo 603 430 860.

Řidičský průkaz AM

Do skupiny AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h:

 1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
 2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3  nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
 3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

Minimální věk k získání skupiny AM je 15 let.

Řidičský průkaz A1

Do skupiny A1 jsou zařazeny:

 1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
 2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.

Minimální věk k získání skupiny A1 je 16 let. Řidičák na motorku.

Řidičský průkaz A2

Do skupiny A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

Minimální věk k získání skupiny A2 je 18 let. Řidičák na motorku.

Řidičský průkaz A

Do skupiny A jsou zařazeny:

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW.

Minimální věk k získání skupiny A je 24 let. Řidičák na motorku.

Pokud je žadatel o řidičské oprávnění skupiny A držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 déle jak dva roky lze skupinu A udělit ve věku 20 let.

Řidičský průkaz B (osobní automobil)

Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

 1. nepřevyšující 750 kg,
 2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, nebo
 3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu.

Minimální věk k získání skupiny B je 18 let.

Kondiční jízdy

Máte řidičský průkaz, ale dlouho jste neřídili a teď máte obavu sednout za volant? Autoškola Miloš Macháček vám nabízí kondiční jízdy. Ve vozidle autoškoly a pod dohledem zkušeného instruktora neriskujete nehodu a můžete se v klidu soustředit na řešení dopravních situací. Pomůžeme vám k opětovnému získání dovedností nutných k řízení motorového vozidla.

Kondiční jízdy Praha nabízíme pro skupiny AM, A1, A2, A, B.

Školení řidičů – referentů

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo.
V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel – Vrácení ŘP

Přezkoušení z odborné způsobilosti se musíte podrobit pokud:

 • jste ve výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem
 • jste ve výkonu trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleného soudem
 • jste ztratili řidičské oprávnění dosažením 12 bodů
 • jste pozbyli řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů

 

Zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

K přijetí musíte předložit:

 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • výpis z karty řidiče (získáte na obecním úřadě – Magistrátu, Czech POINT – nelze!!!)
 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti (praktický lékař)

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci.

 

Dosažení 12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

K přijetí musíte předložit:

 • výpis z karty řidiče (získáte na obecním úřadě – Magistrátu, Czech POINT – nelze!!!)
 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti (praktický lékař)

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. To je vyznačeno v evidenční kartě řidiče jako „Datum ukončení“.

 

Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky

K přijetí musíte předložit:

 • výpis z karty řidiče (získáte na obecním úřadě – Magistrátu, Czech POINT – nelze!!!)
 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti (praktický lékař)

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

TOPlist